مقالات

مطالعات جالب در مورد روغن سیاه دانه

دانه سیاهدانه در طب سنتی بسیاری از کشورها جهت پیشگیری و درمان بسیاری از اختلالات و بیماری ها از جمله دیابت، آسم، سرفه، احتقان بینی، سردرد، دندان درد، کرم های روده ای، اختلالات قاعدگی، بیماری های گوارشی و ناتوانی جنسی مصرف می شود. هدف این مقاله، مرور گزارش های علمی منتشرشده مربوط به اثرات فیزیولوژیک دانه سیاهدانه بر سیستم های مختلف بدن بود.

اثر سیاه دانه بر عملکرد قلب و عروق:

در مطالعه ای از مدل هایپرتانسیون ایجاد شده با انسداد عروق کلیه وابسته به آنزیوتانسیون II در موش های صحرایی استفاده شد. در این مطالعه از هفته سوم به مدت 6 هفته برای درمان پرفشاری، روزانه 0/2 تا 1 میلی لیتر بر کیلوگرم روغن سیاه دانه به روش داخل وریدی تزریق شد و در پایان هفته سوم و هفته نهم فشار خون اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که روغن سیاه دانه باعث بهبود فشار خون و عملکرد بطن چپ می شود(Taşar, 2011).

اثر سیاه دانه بر عملکرد کلیه:

اثر روغن سیاه دانه روی پرفوزیون مجدد متعاقب آسیب ایسمیک کلیوی در موش صحرایی مطالعه شد. در این مطالعه تست های عملکرد کلیه، اکسیدان های بافتی و آنتی اکسیدان ها ارزیابی شدند و بررسی های هیستوپاتولوژیکی انجام شد. پیش درمانی و بررسی اثر 200 میلی گرم در لیتر عصاره هیدروالکلی سیاهدانه که بر آسیب عملکرد کلیوی ناشی از دوکسوروبیسین در موش های صحرایی انجام شد، نشان داد که میانگین غلظت گلوکز ادرار در روز 28 در گروه سیاه دانه به همراه دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه دوکسوروبیسین کاهش معنی داری داشت. میانگین GFR در روز های 28، 21 و 35 در گروه سیاه دانه به همراه دوکسوروبیسین در مقایسه با گروه دوکسوروبیسین افزایش معنی داری داشت (Mohebati et al., 2015)

مطالعه خاصیت ضد سرطانی سیاه دانه

در مطالعه ای با هدف بررسي اثر سايتوتوكسيك و آپوپتوتيك عصاره الكلي سياه دانه بر روي رشد سلول هاي سرطاني كليه انسان رده  ACHN و سلول هاي غير سرطاني سالم رده L929 انجام شد. اين تحقيق براي اولين بار توانست نقش آپوپتوتیک و ضد تكثير سلولي عصاره الكلي سياهدانه را با تاثير بر روي سلول هاي سرطاني كليه رده ACHN در مقابل سلول هاي غير سرطاني سالم رده L929 نشان دهد كه اين تاثير با مكانيسم آپوپتوزيس فعال و پيش ميرود. تحقيقات بيشتر جهت شناختن مكانيسم سلولي و ملكولي عملكرد عصاره الكلي سياهدانه بر مسير آپوپتوزيس لازم مي باشد.

اثرات مهاري عصاره الكلي سياهدانه و تركيبات موثره آن مثل تيموكينون بر روي چندين رده از سلول هاي سرطاني در بافت هاي مختلف انسان و حيوان مانند سلول هاي کبدی، سلول های کلونی، سلول هاي سرطان سينه، سلول هاي فيبرين ساركوما داراي خاصيت ضد تكثير سلول هاي سرطاني يا به عبارتي ضد سرطاني مي باشد. همچنين در مورد سلول هاي معده سلول هاي خوني و سلول هاي قلبي نيز داراي اثرات آپوپتوتيك و كاهنده اثرات سمي دارويي در درمان هاي متداول سرطان ها مي باشد.

براي توجيه اثرات ضد سرطاني عصاره الكلي سياه دانه و تركيبات كينوني موجود در آن، مكانيسم هاي مختلفي پيشنهاد شده است كه بخشي از آن مربوط به تاثير بر فعاليت آنزيم ها، دفع راديكال هاي آزاد، مهار پروليفراسيون سلولي، تغيير ميزان گلوتاتيون داخل سلولي، فعاليت آنتي اكسيداني و شكار راديكال هاي آزاد و نيز القا آپوپتوزيس در سلول هاي سرطاني از طريق مسيرهاي وابسته به P53 و مسير غير وابسته به P53 می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.